โปรแกรม Excel

OpenOffice เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการเอกสารในสำนักงาน

OpenOffice เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการเอกสารในสำนักงาน เช่น พิมพ์เอกสาร สร้างตาราง กราฟ แผนภูมิ สร้างสไลด์ จัดการข้อมูลต่างๆ ในหน่วยงาน ข้อมูลสินค้า พนักงาน วาดภาพ ทำสิ่งพิมพ์ โดยโปรแกรมนี้จะเป็นฟรีโปรแกรม ไม่มีลิขสิทธิ์ใช้งานได้ฟรีๆ