พรปีใหม่

พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ 2563

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แก่ปวงชนชาวไทย