เมนู
หมวดหมู่

รับสมัครจุด Lazada Drop Off สำหรับสินค้าของร้านค้า Lazada หรือ แม่ค้าที่อยู่ในระบบ Lazada โดยมีรถของ Lazada เข้ารับพัสดุ

01 ก.ย. 2018

การลงทะเบียนเปิดจุดบริการ LAZADA  เริ่มสมัคร 13-12-2565

LAZADA สามารถใช้ได้ในพื้นที่ ดังต่อไปนี้
– กรุงเทพมหานคร
– นครปฐม    
– นนทบุรี    
– ปทุมธานี  
– สมุทรปราการ
– ระยอง
– ชลบุรี
– ขอนแก่น
– สงขลา(ได้เฉพาะ หาดใหญ่ เท่านั้น)
– เชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมี 7 อำเภอดังนี้ ดอยสะเก็ด หางดง แม่ริม เมืองเชียงใหม่ สันกำแพง สันทราย และ สารภี 

สอบถามข้อมูล https://lin.ee/DRp1nnFS

ตรวจสอบจุดบริการแบบ Drop-Off https://map-th.lel.asia/

กรุณายืนยันการรับเงื่อนไขดังกล่าว*

การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทและพาร์ทเนอร์ สาขาที่เปิดบริการได้จะได้รับบันทึกข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งาน lazada หากมีการทำผิดเงื่อนไขพาร์ทเนอร์มีสิทธิพิจารณายกเลิกบริการ  **การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงใดทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน**

รายละเอียดรูป : 

  1. รูปภาพหน้าร้าน
  2. รูปภาพจุดจอดรถ
  3. รูปจุดตั้งกล้องวงจรปิด
  4. เคาท์เตอร์บริการรับสินค้า
  5. จุดจัดเก็บสินค้า
  6. อุปกรณ์รับสินค้า เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์

เงื่อนไขการใช้งาน Lazada drop off
1. ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ซึ่งสามารถดูรายละเอียดย้อนหลังได้ 15-30 วัน
2. มีพื้นที่ในการวางพัสดุแยกเป็นแต่ละขนส่ง ให้ชัดเจน
3.มีที่จอดรถหน้าสาขา
**การจัดการต่างๆ ต้องอยู่ภายใต้การมองเห็นของกล้องวงจรปิด**

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป