คู่มือการใช้งานระบบ AOS สำหรับ ตัวแทน

การคีย์ข้อมูล

วิธีการคีย์งานออนไลน์(ด้วยตัวเอง)

 

พรบ. ออนไลน์

 

พรบ. ออนไลน์

 

วิธีการแจ้งงานสมัครใจผ่านพนักงาน(เช่น ป.1 และสินค้าที่ออกเองไม่ได้)

วิธีการแจ้งงานสมัครใจผ่านพนักงาน(เช่น ป.1 และสินค้าที่ออกเองไม่ได้)
1.สร้างใบเสนอราคา

วิธีสร้างใบเสนอราคามี 2 ช่องทาง

1.1 เคาะเบี้ยด้วยตัวเอง

 

เช็คเบี้ยผ่านพนักงาน

1.2 เช็คเบี้ยผ่านพนักงาน

2.นำใบเสนอราคาไปแจ้งงาน
2.1 ขั้นตอนการแจ้งงานภาคสมัครใจ(เงื่อนไข ต้องมีใบเสนอราคาก่อน)

วิธีแจ้งงาน พรบ. ผ่านพนักงาน
1.ขั้นตอนการแจ้งงาน พรบ.