OpenOffice เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการเอกสารในสำนักงาน

OpenOffice เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการเอกสารในสำนักงาน เช่น พิมพ์เอกสาร สร้างตาราง กราฟ แผนภูมิ สร้างสไลด์ จัดการข้อมูลต่างๆ ในหน่วยงาน ข้อมูลสินค้า พนักงาน วาดภาพ ทำสิ่งพิมพ์ โดยโปรแกรมนี้จะเป็นฟรีโปรแกรม ไม่มีลิขสิทธิ์ใช้งานได้ฟรีๆ

โหลดโปรแกรม

การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นการพิมพ์เอกสาร จัดเก็บ ข้อมูล สร้างตาราง สร้างงาน นำเสนอข้อมูล ฯลฯ การใช้งานในลักษณะนี้ จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภท Office หรือโปรแกรมสำหรับงานในสำนักงาน

โหลดโปรแกรม

โปรแกรมประเภทนี้จะแบ่งเป็น 2 พวกใหญ่ๆ คือ โปรแกรมฟรี ใช้ได้ไม่เสียเงิน ไม่ต้องซื้อ และโปรแกรมที่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ต้องเสียเงินซื้อ โปรแกรมของแท้ จะใช้โปรแกรมก็อปปี้ไม่ได้ ผิดกฎหมาย เมื่อเราซื้อคอมพิวเตอร์ ทางร้านค้าจะติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ลงไปด้วย ส่วนใหญ่จะเป็น โปรแกรมมีลิขสิทธิ์ เช่น Windows 7/8, Office 2007, 2010 หรือ 2013

โหลดโปรแกรม

โปรแกรมต่างๆ เหล่านี้ เราจะต้องซื้อมา ใช้งานอย่างถูกกฎหมาย โดยเฉพาะในหน่วยงานต่างๆ เพราะถ้ามีการตรวจเมื่อใด และพบว่าใช้ของ ก็อปปี้ ก็จะถูกปรับ ซึ่งก็ว่ากันที่หลักแสน โปรแกรมมีลิขสิทธิ์เหล่านี้ ราคาค่อนข้างแพง แพงกว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เสียอีก จึงเป็นเหตุให้คนใช้โปรแกรมก็อปปี้กันเยอะ

โหลดโปรแกรม