อุปกรณ์ร้านขนส่งเอกชน 7,300 บาท

อุปกรณ์ร้านขนส่งเอกชน 7,300 บาท

👉เครื่องปริ้นใบปะหน้า แถม สติกเกอร์ = 2,300
👉เครื่องปริ้นใบเสร็จ แถม กระดาษ = 1,000
👉เครื่องชั่งน้ำหนัก จอ 2 ด้าน = 2,000
👉เครื่องยิงบาร์โค้ด = 1,000
👉เครื่องอ่านบัตรประชาชน = 500
👉เครื่องตรวจธนบัตร= 500